evagea

Avatar de Eva Gea
Nombre:
Eva Gea
Zona:
Barcelona
España
Cargo:
Pedagogo

Sobre mí

Llicenciada en Pedagogia i en Comunicació Audiovisual. Postgraduada en Producció de materials didàctics virtuals.

Actualment (i des de 2007), tècnica interina a l’EAPC on creo i gestiono els cursos a l’Aula Virtual, coordino el desenvolupament de nous continguts, assessoro sobre formació virtual als organismes, formo a formadors, sóc dinamitzadora d’aprenentatge virtual, creo continguts sobre TIC i formació, etc.

Anteriorment:

-Tutoritzo cursos telemàtics sobre educació i NNTT a la Fundació IL3-UB (2002-2010)

-Participo en projectes d’investigació sobre comunitats d’aprenentatge i l’impacte de les TIC en educació (Dept. de Psicologia evolutiva i de l’educació, UB, durant 2 anys)

Experiencias educativas

-Autora de continguts + tutora virtual.


2014-15 Creació dels continguts de consulta del Curs virtual sobre entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent. #EPA #PLE

2015 Tutoria: edició pilot (maig-juny) i una altra edició del curs (octubre-novembre)

-Tènica de formació.

Aquest 2015 estem impulsant, des del Servei de Formació de l'EAPC, un projecte (amb diferents accions formatives, de difusió, d'assessoria, etc.) per dur a terme un canvi fonamental en el paradigma de l’aprenentatge. En el nou context cal tenir en compte que s'haurà de passar de gestionar la formació (la qual no desapareix, es resitua) a gestionar el context de l’aprenentatge dins de l’organització.

Entorno personal de aprendizaje (PLE)

Què fa falta en un entorn que animi a la innovació pedagògica?

Una actitut oberta per cercar alternatives i nous enfocs que tinguin en compte les necessitats i motivacions dels destinataris, vocació pedagògica per fer-ho de manera entusiasta i implicant als demès i ganes de compartir :-).

Uso de las TIC en el aula

Les TIC estan integrades en la meva vida personal i professional.

Tutora (T) Autora (A)

-EPA per a l'actualització professional permanent (T+A)
-Dinamitzadors d'aprenentatge virtual (T+A)
-CV sobre la Internet social des de la perspectiva de l'Administració (T)
-Gestió de tasques i competència digital (T)
-Coordinació en EVA (T+A)
-Tutories en EVA (T+A)
-Creació d'animacions amb Flash (3 crèdits) (T+A)
-Màster en aplicació de NNTT aplicades a l'educació (diversos mòduls) (T)
-Quaderns Virtuals: aprenentatge i avaluació en xarxa. (T+A)
-Creación de webs educativas con dreamweaver. (T+A)
-OpenOffice para enseñantes (T+A)

Aprendizaje por proyectos

Formadora en Producció multimèdia i coordinadora de projectes TIC en una Escola Taller durant 2 anys.